Snežnik d.o.o.

Gospodarno, trajnostno naravnano in družbeno odgovorno

O nas

Snežnik d.o.o. domuje v osrčju bogatih kočevskih gozdov, na planoti, razprostrti nad zeleno dolino reke Kolpe.

Kot proizvajalec lesnih izdelkov za gradbeništvo in izdelkov, namenjenim nadaljnji industrijski predelavi, predstavljamo pomemben člen lesnopredelovalne verige.
Skupaj s svojim lastnikom, državnim podjetjem Slovenski državni gozdovi, d.o.o., (SiDG), povečujemo vrednost lesa in izvajamo storitve predelave ter obdelave tega.

Odlikujejo nas:

70-letno poslovanje.
Stabilna preskrbljenost s surovino.
Stremljenje k najvišjim standardom predelave in obdelave.
Sneznik Kocevska Reka Dji 0056

Vrednote podjetja:

Zanesljiv, zmogljiv in h kakovosti usmerjen partner.

Z digitaliziranimi in avtomatiziranimi procesi ter s sodobno tehnologijo in strokovno
usposobljenostjo zaposlenih jamčimo stalno dobavljivost kakovostnih lesnih izdelkov
za gradbeništvo ter industrijo.

Les, ki mu dodajamo vrednost, izvira iz sonaravno in trajnostno gospodarjenih gozdov, ki so certificirani po standardih FSC® in PEFC.

Pri gospodarjenju z gozdovi naš lastnik SiDG upošteva najvišje standarde trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja, ki so del temeljnih vrednot in poslanstva celotne skupine. Zasledujemo načela varovanja okolja ter trajnega in optimalnega delovanja družbe.

40000 Žaganega lesa
70000 Letnega razreza hlodovine
30000 Palet
4000 Bukovih elementov
2000 Masivnih plošč

Zaupajo nam