Žagan les iglavcev (smreka (Picea abies)) in jelka (Abies alba), svež ali posušen do transportne vlažnosti, izdelujemo izključno po naročilu, in sicer v treh različnih kakovostih: konstrukcijski, gradbeni in embalažni. Pripravimo ga ostrorobno, kar nam med drugim omogočata tehnologija razreza na polnojarmenik in tračna žaga, s katerima zagotavljamo dolžino lesa med 3 ter 11 m. Med izdelke uvrščamo:
  • deske, debele med 21 in 30 mm,
  • plohe, debele med 38 in 50 mm,
  • letve, preseka od 3 × 5 do 5 × 8 cm,
  • morale, preseka od 6 × 6 do 10 × 10 cm in
  • tramove različnih presekov.
Žagan les listavcev (bukev (Fagus sylvatica)) dosega različne debeline – 25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm in 50 mm – ter kakovost med 1 in 3 ali žagopad.

Sneznik Kocevska Reka Dsc 6233

Ponujamo vam

Hlod Smreka Web

Smreka (Picea abies)

Dolžina: med 3 ter 11 m
Debelina: deske, plohe, letve, morale, tramove
Kakovost: konstrukcijski, gradbeni in embalažni.

Hlod Jelka Web

Jelka (Abies alba)

Dolžina: med 3 ter 11 m
Debelina: deske, plohe, letve, morale, tramove
Kakovost: konstrukcijski, gradbeni in embalažni.

Hlod Bukev Web

Bukev (Fagus sylvatica)

Debelina: 25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm in 50 mm
Kakovost: 1, 2, 3 in žagopad