V kolikor potrebujete logotip podjetja Snežnik d.o.o., tega lahko prenesete v spodnjih formatih. Za dodatne informacije javnega značaja, slikovno gradivo in materiale o naših storitvah ter izdelkih smo na voljo na telefonski številki 01 89 30 758 in elektronskem naslovu [email]info@sneznik.si[/email].