Sekanci iz iglavcev (smreka, jelka) z granulacijo med 2 in 5 cm ne vsebujejo lubja (iz olupljene hlodovine). Sekanci iz bukovega lesa enake granulacije (2–5 cm) z lubjem. Žagovina iglavcev brez lubja. Drevesne vrste: iglavci (smreka, jelka) in trdi listavci (bukev). Granulacija sekancev: 2–5 cm

Sneznik Zagovina Biomasa