Sneznik Sekanci Biomasa 2

Sekanci iz iglavcev (smreka, jelka) z granulacijo med 2 in 5 cm ne vsebujejo lubja (iz olupljene hlodovine).
Sekanci iz bukovega lesa enake granulacije (2–5 cm) z lubjem.
Žagovina iglavcev brez lubja.

Drevesne vrste: iglavci (smreka, jelka) in trdi listavci (bukev).

Granulacija sekancev: 2–5 cm

Sneznik Zagovina Biomasa