Snežnik d.o.o. Smo slovensko podjetje v 100-% lasti družbe SiDG, ki je usmerjeno v predelavo in obdelavo lesa za uporabo v gradbeništvu in lesni industriji. V lasti imamo žagalnico, v kateri letno razrežemo 50.000 m³ hlodovine iglavcev.

Sušilnice, ki so ogrevane iz lastne kotlovnice na biomaso, nam omogočajo sušenje lesa in njegovo dodatno obdelavo. Trajnostno in okolju prijazno gospodarjenje nam predstavlja enega pomembnejših vidikov našega poslovanja. Del slednjega so med drugim ljudje z omejitvami, ki jim omogočamo opravljanje prilagojenih procesov v njim ustreznih delovnih pogojih, pri vsem naštetem pa nas usmerjata zanesljivost in kakovost.

Trajnostna naravnanost

Svoje storitve opravljamo na okolju prijazen način.

Družbena odgovornost

Ljudem z omejitvami omogočamo opravljanje delovnih procesov v prilagojenem okolju.

Stremljenje k rasti, razvoju in napredku

V želji po izboljšavah redno vlagamo v stroje in opremo ter in stalno optimiziramo delovne procese.

Transparentnost poslovanja

Dosegamo visoke standarde kakovosti pri izvajanju storitev in prodaji izdelkov na področju lesno predelovalne industrije.

V letu 2006 smo prejeli FSC certifikat za slednje certificiranega lesa SA-COC-001619, licenčna koda FSC-C021700.

Poleg tega smo prejemniki 8. izdaje certifikata št. Q-520 za sistem vodenja po standardu ISO 9001:2015, izdanem leta 2015, s pomočjo katerega mednarodna organizacija za standardizacijo, ki združuje preko 140 držav, izkazuje našo kakovost.

Leta 2022 smo pridobili tudi certifikat CE za konstrukcijski les, ki kaže na izpolnjevanje zahtev Evropske unije glede varnosti in varovanja zdravja ter okolja in obenem opozarja na dejstvo, da smo kot proizvajalci izvedli postopek ugotavljanja skladnosti.

Politika Kakovosti

Sneznik Kocevska Reka Dji 0056

Vizija in poslanstvo

Kot pomemben člen predelovalne lesne verige si prizadevamo za povečanje vrednosti končnih produktov. S tem namenom neprestano obnavljamo in posodabljamo strojno opremo, zvišujemo razpoložljivost delovnih površin ter vlagamo v razvoj in napredek zaposlenih.

Poslužujemo se sodobne tehnologije, digitalizacije in avtomatiziranih procesov, pri tem pa ne pozabljamo na gospodarno, okolju prijazno ter trajnostno naravnano upravljanje z gozdnimi površinami,iz katerih izvira les, ki mu dodajamo vrednost, prav tako omogočanje enakih možnosti vsem.

Slovenski gozdovi v državni lasti

Mapa Gozdov 4

Osnovni podatki

SNEŽNIK d.o.o.

Naziv podjetja: SNEŽNIK podjetje za proizvodnjo in storitve, d.o.o., Kočevska Reka
Naslov: Kočevska Reka 1b,1338 Kočevska Reka
Telefon: +386 1 8930 700
Faks: /
Davčna št.: SI88749223
Matična št.: 5699169
TRR: SI56 3400 0101 8915 718 (Banka SPARKASSE)
Šifra dejavnosti:C/16.100-žaganje, skoblanje, impregniranje lesa
Številka reg. vložka: 2018/34857
Osnovni kapital: 2.335.152,73 EUR
Leto ustanovitve: 1953
Elektronska pošta: info@sneznik.si

Lastnistvo Sidg


SINPO d.o.o.

Naziv podjetja: SINPO, storitve za gozdarstvo, d.o.o.
Sedež: Kočevska Reka 1a, 1338 Kočevska Reka
Telefon: +386 1 8930 700
Faks: /
Davčna številka: SI16766610
Matična številka: 5869498
TRR: SI56 3500 1000 0792 887 (BKS BANK AG)
Šifra dejavnosti: 16.290 – Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
Številka reg. vložka:  12589800
Osnovni kapital: 315.825,93 EUR
Leto ustanovitve: 1995
Elektronska pošta: sinpo@sneznik.si

Lastnistvo Sidg

Vodstvo

Rok RUTAR

Direktor Snežnik d.o.o.

+386 1 8930 700

Urban ŠTUPICA

Direktor Sinpo d.o.o.

+386 1 8930 700