24268

 


NAMEN OBDELAVE IN IZVAJANJA VIDEO NADZORA V SKUPINI SNEŽNIK je zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja.

UPRAVLJALEC VIDEO NADZORNEGA SISTEMA:

  • Snežnik, d.o.o. in Snežnik Sinpo, d.o.o.
  • Kočevska Reka 1b, 1338 Kočevska Reka
  • kontaktni telefon: 01 893700

Skupina Snežnik osebne podatke obdeluje izključno za potrebo izvajanja video nadzora z namenom varovanja ljudi in premoženja.

NEOBIČAJNE NADALJNE OBDELAVE: NE.

KONTAKTNI PODATKI POOBLAŠČENE OSEBE: