Sneznik Kocevska Reka Dsc 6324

Dolžinsko in širinsko lepljenje plošč listavcev izvajamo iz treh vrst lesa: bukve natur in blago parjene bukve, hrasta ter jesena. Vlaga vgrajenega lesa dosega med 8 in 10 %, masivne plošče pa so lepljene z d3 lepilom.

Standardna dolžina vgrajenih elementov meri med 250 in 500 mm, standardna širina vgrajenih lamel pa med 38 ter 43 mm.

Sneznik Kocevska Reka Dsc 6340

Sneznik Masivne Plosce Bukev

Bukev (Fagus sylvatica L.)

Maksimalna dolžina plošče: 5.300 mm
Maksimalna širina plošče: 1.250 mm
Debelina plošče: 18–42 mm
Kakovost: A/B, B/B in B/C
Na željo kupca izdelamo masivne plošče nestandardnih dimenzij.

Sneznik Masivne Plosce Hrast

Hrast (Quercus sp.)

Maksimalna dolžina plošče: 5.300 mm
Maksimalna širina plošče: 1.250 mm
Debelina plošče: 18–42 mm
Kakovost: A/B, A/C, B/C
Na željo kupca izdelamo masivne plošče nestandardnih dimenzij.

Sneznik Masivne Plosce Jesen

Jesen (Fraxinus excelsior L.)

Maksimalna dolžina plošče: 5.300 mm
Maksimalna širina plošče: 1.250 mm
Debelina plošče: 18–42 mm
Kakovost: A/B, B/B in B/C
Na željo kupca izdelamo masivne plošče nestandardnih dimenzij.